Inspektorem Ochrony Danych z ramienia Administratora jest Grzegorz Trombala. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego, pod numerem telefonu 697 801 178 oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail: iod@pgdpolska.pl